Ontwerp

Duurzaam en natuurlijk bouwen

Arcom architectuur

Het nieuw te realiseren woon-zorgcomplex in Oosterwold is ontworpen door bureau Arcom met als doel een duurzaam gebouw te realiseren. In het gebouw is gekeken naar de menselijke maat en korte looplijnen. Door het opdelen van het volume zijn twee vleugels ontstaan voor de units waar tussen twee algemene woonkamers zijn gelegen. Hiermee kunnen de zorgpartners goede, kwalitatieve zorg verlenen. 

Het totale plan is opgebouwd uit drie wooneenheden, sfeervolle één laagse woongebouwen en een bijzonder Theehuis, opgenomen in een landschapstuin. Twee van deze woningen zijn voorzien van 20 zorgeenheden voor mensen met dementie. Het andere woongebouw heeft 12 woonzorgeenheden voor jongeren met een beperking. Verder geldt:

• De gebouwen zijn geheel gasloos
• De gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen
• Verwarming door grondbron in combinatie met een water-water warmtepomp
• Vloerverwarming en koeling
• Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) < 0 (BENG)
• Riolering gebeurt middels een helofytenfilter
• Grijswater circuit voor spoeling en tuinsproeien

  • Het gebouw wordt natuur inclusief ontworpen en gebouwd in hout 
  • Dak van mos/sedum met diverse broed en nestelmogelijkheden